Formalności

Planujecie termomodernizacje budynku? Macie wybrany projekt, kolorystykę oraz wykonawcę? Nie zapomnijcie o jednej prostej rzeczy mianowicie formalnościach! Zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane ocieplenie budynku do wysokości 12m wymaga zgłoszenia do odpowiedniego organu administracji samorządowej. Konsekwencje braku zgłoszenia mogą być nieciekawe. Warto zapoznać się jakie roboty budowlane wymagają zgłoszenia? Nawet prosty remont, budowa ogrodzenia od strony drogi publicznej, wiaty, altany, albo małego garażu, mogą spędzić nam sen z powiek, jeśli nie dopełnimy formalności. Zachęcamy do kontaktu z Architektem, który pomoże w przygotowaniu niezbędnych dokumentów