Technika

Do każdego zadania podchodzimy indywidualnie. W zależności od indywidualnych potrzeb inwestora wykonujemy prace w różnym zakresie i różnymi technikami.

FOTOMONTAŻ
Najczęstszą i najbardziej skuteczną metodą jest wykonanie fotomontażu. Pozwala to na wykonanie projektu elewacji biorąc pod uwagę nie tylko istniejący budynek ale również otaczające go otoczenie. Metoda ta jest szybka, skuteczna i poziom prac zadawala większość inwestorów. Do jej wykonania konieczne są dobrej jakości zdjęcia obiektu.

WIZUALIZACJA KOMPUTEROWA
Technika polegająca na wykonaniu trójwymiarowego modelu obiektu a następnie nałożenie na niego odpowiednich materiałów, oraz umieszczenie do w stosownym otoczeniu. Technika ta wykorzystywana jest głównie w przypadku braku możliwości wykonania zdjęć obiektu lub jeśli obiekt ma dopiero zostać wybudowany. Niezbędne do wykonania modelu komputerowego są rysunki budowlane pokazujące rzuty budynku, jego elewacje oraz przekroje.

RYSUNKI WYKONAWCZE
W przypadku inwestycji szczególnie skomplikowanych, gdzie nie wszystko jest czytelne przy wykorzystaniu powyższych technik wykonujemy profesjonalne rysunki wykonawcze do projektu elewacji, obejmujące takie aspekty jak:
- Szczegóły mocowania elementów elewacji
- Detale przyjętych rozwiązań
- Opis oraz zestawienie materiałów
- Opis wszystkich kolorów ze wzornika lub kolory z wybranej firmy
- Charakterystyka energetyczna obiektu
- Informacje dodatkowe, które pozwolą wykonać poprawnie zaprojektowaną elewację